STT Mã số Tên đề tài dự án SX thử nghiệm Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
1 KHCN-TB.01C/13-18 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng 12/2013 -> 11/2015
2 KHCN-TB.05X/13-18 Nghiên cứu nhu cầu và đề xuất giải pháp phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn nhân lực, ĐHQGHN PGS.TS. Lê Quân 12/2013 -> 11/2015
3 KHCN-TB.04X/13-18 Nghiên cứu đánh giá tác động của các chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2005 - 2015 trên địa bàn Tây Bắc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ GD&ĐT. TS. Nguyễn Thị Thu Hằng 12/2013 -> 11/2015
4 KHCN-TB.03X/13-18 Nghiên cứu rà soát và đánh giá sự phù hợp, hiệu lực thực thi của các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện tại vùng Tây Bắc giai đoạn 2001 - 2015 Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. TS. Nguyễn Quốc Việt 12/2013 -> 11/2015
5 KHCN-TB.01X/13-18 Nghiên cứu rà soát sự phù hợp, tính thực thi của các chính sách đang còn hiệu lực ở vùng Tây Bắc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. TS. Trần Mạnh Tuyến 12/2013 -> 11/2015
6 KHCN-TB.02T/13-18 Nghiên cứu đánh giá tiềm năng và triển vọng quặng Cu, Au, Ni khu vực Tây Bắc Viện Công nghệ địa chất và Khoáng sản GS.TSKH Đặng Văn Bát 9/2014 -> 8/2017
7 KHCN-TB.07X/13-18 Nghiên cứu đánh giá tác động tổng thể về kinh tế - xã hội của các chương trình mục tiêu xóa đói và giảm nghèo giai đoạn 2001 – 2015. Học viện Nông nghiệp Việt Nam GS.TS Đỗ Kim Chung 9/2014 -> 8/2016
8 KHCN-TB.08X/13-18 Nghiên cứu đề xuất các mô hình, chính sách, giải pháp liên kết quân dân trong xây dựng và bảo vệ các tuyến cơ động quân sự các tỉnh biên giới khu vực Tây Bắc Học viện Kỹ thuật Quân sự TS. Hoàng Quốc Long 9/2014 -> 8/2016
9 KHCN-TB.09X/13-18 Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch sinh thái theo hướng phát triển bền vững vùng Tây Bắc Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam GS.TSKH Tô Ngọc Thanh 9/2014 -> 8/2016
10 KHCN-TB.10X/13-18 Nghiên cứu phát triển các mô hình thị trường phù hợp cho người nghèo vùng Tây Bắc Viện Phát triển Doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Doanh nghiệp Việt Nam TS. Lương Minh Huân 9/2014 -> 8/2016
11 KHCN-TB.11X/13-18 Nghiên cứu mối quan hệ tộc người ở vùng biên giới với Trung Quốc góp phần ổn định xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc Học viện Chính trị khu vực 1 TS. Đậu Tuấn Nam 9/2014 -> 8/2016
12 KHCN-TB.12X/13-18 Nghiên cứu biến đổi xã hội vùng Tây Bắc phục vụ xây dựng mô hình phát triển bền vững Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Tất Giáp 9/2014 -> 8/2016
13 KHCN-TB.13X/13-18 Nghiên cứu đánh giá xu hướng tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc Mông theo đạo Tin lành và một số hiện tượng tôn giáo mới vùng Tây Bắc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng 9/2014 -> 8/2016
14 KHCN-TB.02C/13-18 Nghiên cứu, áp dụng công nghệ tích hợp địa môi trường - địa sinh thái nhằm ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại một số điểm ở các lưu vực sông vùng Tây Bắc Hội Địa hóa Việt Nam TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà 9/2014 -> 12/2016
15 KHCN-TB.03C/13-18 Nghiên cứu nuôi trồng thử nghiệm Đông trùng hạ thảo tại 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu Trường Đại học Tây Bắc TS. Phạm Văn Nhã 9/2014 -> 06/2017
16 KHCN-TB.04C/13-18 Nghiên cứu bào chế chế phẩm có tác dụng hạ lipid trong máu từ ba dược liệu táo mèo, hà thủ ô đỏ, cốt khí củ ở vùng Tây Bắc Học viện Quân Y TS. Nguyễn Văn Bạch 9/2014 -> 12/2016
17 KHCN-TB.05C/13-18 Nghiên cứu phát triển (theo hướng GACP) và bào chế một số chế phẩm từ dược liệu Ô đầu, Ý dĩ, Tam thất, Đan sâm ở vùng Tây Bắc Khoa Y Dược, ĐHQGHN PGS. TS Nguyễn Thanh Hải 9/2014 -> 8/2017
18 KHCN-TB.02X/13-18 Nghiên cứu rà soát, đánh giá kết quả, tác động và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN GS.TS Nguyễn Văn Khánh 6/2014 -> 05/2016
19 KHCN-TB.06X/13-18 Nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm đặc sản xuất khẩu của các tỉnh khu vực Tây Bắc Trường Đại học Thương mại GS.TS Đinh Văn Sơn T9/2014-T8/2016
 Liên kết website