STT Mã số Tên đề tài dự án SX thử nghiệm Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
1 KHCN-TB.07C/13-18 Ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ để phát triển nguồn nguyên liệu và tạo sản phẩm từ hai loài cây thuốc Sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus Seem.) và Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.Tsai et K.M. Feng) vùng Tây Bắc Khoa Y Dược, ĐHQGHN TS. Dương Thị Ly Hương 01/2016 - 12/2018
2 KHCN-TB.11C/13-18 Nghiên cứu đánh giá và phát triển một số bài thuốc dân gian có tác dụng điều trị bệnh gan, mật của các dân tộc vùng Tây Bắc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN GS.TS Phạm Hùng Việt 01/2016 - 12/2018
3 KHCN-TB.13C/13-18 Nghiên cứu xây dựng mô hình và hệ thống dự báo thời tiết tiểu vùng và cảnh báo nguy cơ lũ quét, cháy rừng và sâu bệnh nông nghiệp cấp huyện vùng Tây Bắc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch 01/2016 - 12/2018
4 KHCN-TB.09C/13-18 Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật phát triển nguồn thức ăn xanh, sạch cho trâu, bò quy mô trang trại tại vùng Tây Bắc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên PGS.TS. Nguyễn Xuân Cự 01/2016 - 12/2018
5 KHCN-TB.19C/13-18 Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển bền vững tích hợp 3E+1 (kinh tế, môi trường, hệ sinh thái và an ninh phi truyền thống) cho các khu vực biên giới Việt - Lào vùng Tây Bắc. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TS. Trần Đăng Quy 02/2017 - 12/2018
6 KHCN-TB.16C/13-18 Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống và trồng cây Sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus K. Komatsu, S. Zhu & S.Q. Cai). Viện nghiên cứu Lâm sinh ThS. Phạm Quang Tuyến 04/2017 - 12/2018
7 KHCN-TB.25X/13-18 Xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững cho một số lĩnh vực kinh tế chủ yếu vùng Tây Bắc. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam TS. Nguyễn Thanh Tuấn 03/2017 - 06/2019
8 KHCN-TB.20C/13-18 Nghiên cứu công nghệ sản xuất tre ép khối làm vật liệu xây dựng và nội thất tại vùng Tây Bắc. Viện nghiên cứu Công nghiệp Rừng TS. Nguyễn Quang Trung 05/2017 - 12/2018
9 KHCN-TB.18C/13-18 Nghiên cứu tạo thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng sử dụng một số dược liệu trồng ở vùng Tây Bắc (Cám lúa gạo, Ý dĩ, Đẳng sâm, Bạch truật, Hoài sơn,... ). Viện Nghiên cứu Phát triển Y Dược cổ truyền Việt Nam GS.TS Hoàng Đình Hòa 04/2017 - 06/2019
10 KHCN-TB.21C/13-18 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ và quản lý trong thu trữ nước mưa và nước mặt phục vụ dân sinh vùng Tây Bắc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam ThS. Phạm Văn Ban 05/2017 - 12/2018
11 KHCN-TB.22C/13-18 Nghiên cứu xây dựng các mô hình phát triển bền vững lưu vực sông Đà. Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam GS.TS Trần Văn Chứ 05/2017 - 12/2018
12 KHCN-TB.24C/13-18 Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình phục vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cho phát triển bền vững du lịch vùng lòng hồ Hòa Bình. Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN TS. Hoàng Thị Thu Hương 08/2017 - 06/2019
13 KHCN-TB.04T/13-18 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng định hướng quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng Tây Bắc. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh 08/2017 - 12/2018
14 KHCN-TB.23C/13-18 Nghiên cứu phát triển nguồn nguyên liệu và sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh ung thư từ cây thuốc Bán chi liên (Scutellaria barbata), Bạch hoa xà thiệt thảo (Hedyotis diffusa) và nấm Linh chi (Ganoderma lucidus) tại Lào Cai và vùng Tây Bắc. Viện Nghiên cứu Phát triển Y Dược cổ truyền Việt Nam Lê Thị Kim Loan 07/2017 - 12/2018
15 KHCN-TB.DA03/13-18 Dự án SXTN: Xây dựng và triển khai ứng dụng mô đun Nông nghiệp Công nghệ Cao – Điện mặt trời (NNCNC -ĐMT) phục vụ phát triển nông nghiệp sạch và du lịch sinh thái tại tỉnh Lào Cai – Tây Bắc. Tổng công ty Cổ phần Linh Dương Trịnh Quang Dũng 10/2017 - 06/2019
16 KHCN-TB.27X/13-18 Luận cứ khoa học và thực tiễn, đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2019-2025 Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc GS.TS Mai Trọng Nhuận
17 KHCN-TB.17C/13-18 Nghiên cứu trồng và chế biến một số cây thuốc Hoàng kỳ (Astragalus sp.), Tục đoạn (Dipsacus japonicus Miq.), Thương truật (Atractylodes lancea (Thunb.) DC.) và Hoàng liên chân gà (Coptis chinensis Franch. / hoặc Coptis quinquesecta W.T.Wang) Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội ThS. Trần Danh Việt 05/2017 - 06/2019
 Liên kết website