Sáng 10/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức hội thảo khoa học "Khuyến nghị chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm nhìn 2030". Dự hội thảo có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; đại diện một số đơn vị nghiên cứu, đào tạo, các nhà khoa học, nhà quản lý, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo.

Sáng 10/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức hội thảo khoa học "Khuyến nghị chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm nhìn 2030". Dự hội thảo có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; đại diện một số đơn vị nghiên cứu, đào tạo, các nhà khoa học, nhà quản lý, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo.

 


Các đại biểu dự hội thảo.

Hội thảo “Khuyến nghị chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc đến năm 2020 , tầm nhìn 2030”  nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp nhà nước "Nghiên cứu đề xuất chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc" do Tiến sĩ Cao Anh Đô (Viện Nhà nước và Pháp luật) làm chủ nhiệm đề tài.     

 
Đ
ồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện. Tỉnh Cao Bằng rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về những giải pháp  hữu ích, những định hướng xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người DTTS phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Hiện nay, các tỉnh vùng Tây Bắc có số dân là người DTTS rất cao, chiếm từ 50-95%, nhưng số lượng cán bộ dân tộc còn chưa tương xứng với cơ cấu dân tộc. Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2016, tỉnh Cao Bằng đã có hơn 30.000 lượt cán bộ công chức, viên chức người DTTS được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị... Hiện nay, tỉnh đang tiến hành xây dựng đề án về công tác cán bộ người Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô lô trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người DTTS trong những năm qua vẫn còn hạn chế: tỷ lệ cán bộ công chức DTTS được đào tạo bồi dưỡng còn thấp so với nhu cầu thực tế; chất lượng các lớp đào tạo bồi dưỡng hằng năm chưa cao; một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự gắn việc lựa chọn đối tượng để đi đào tạo, bồi dưỡng với công tác quy hoạch cán bộ; chưa chú trọng đến đào tạo nguồn cán bộ người DTTS ít người...

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận tập trung vào các vấn đề cơ bản: Định hướng xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ DTTS nhằm phát triển bền vững Tây Bắc; đề xuất một số giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; một số giải pháp khắc phục những bất cập trong chính sách đào tạo bồi dưỡng; một số giải pháp về chính sách nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người DTTS ở vùng Tây Bắc; giải pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ người DTTS vùng Tây Bắc gắn với đặc thù kinh tế - xã hội của vùng.


Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Những ý kiến của các đại biểu, nhà quản lý, nhà khoa học đã luận giải những vấn đề có tính đặc thù của các tỉnh Tây Bắc; các bài tham luận đã đánh giá thực trạng cán bộ cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ DTTS, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp ở để nâng cao chất lượng công tác này. Đây sẽ là những luận cứ quan trọng để Ban chủ nhiệm đề tài và các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, góp phần hoàn thiện đề tài sát thực với tình hình thực tế.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.