Trong khuôn khổ đề tài "Đánh giá tài nguyên đất nông nghiệp, đề xuất mô hình sử dụng đất với cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế và bền vững về môi trường vùng lưu vực sông Đà thuộc ba tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên", mã số KHCN – TB.03T/13 – 18, từ ngày 29/06/2017 đến ngày 02/07/2017 đại diện Văn phòng Chương trình Tây Bắc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Cơ quan chủ trì đề tài), chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài đã tổ chức khảo sát ba mô hình sản xuất nông- lâm nghiệp phù hợp với điều kiện đất đai, tập quán canh tác tại hai tỉnh Lai Châu và Sơn La.

Trong khuôn khổ đề tài "Đánh giá tài nguyên đất nông nghiệp, đề xuất mô hình sử dụng đất với cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế và bền vững về môi trường vùng lưu vực sông Đà thuộc ba tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên", mã số KHCN – TB.03T/13 – 18, từ ngày 29/06/2017 đến ngày 02/07/2017 đại diện Văn phòng Chương trình Tây Bắc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Cơ quan chủ trì đề tài), chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài đã tổ chức khảo sát ba mô hình sản xuất nông- lâm nghiệp phù hợp với điều kiện đất đai, tập quán canh tác tại hai tỉnh Lai Châu và Sơn La. Ngoài ra, tại các tỉnh có sự phối hợp khảo sát của cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân, cán bộ khuyến nông tại các xã thực hiện mô hình.

     Đoàn đã đến khảo sát 03 mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp gồm:

1)Mô hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm tại và xã Giang Ma, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu;

2)Mô hình nông lâm kết hợp nhằm hạn chế xói mòn, tăng hiệu quả sử dụng đất ở vùng đất bị thoái hóa mạnh tại xã Mường Bon huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La;

3)Mô hình sinh kế bền vững cho hộ gia đình với cây trồng ngắn ngày (cây ngô).

     Đối với Mô hình nông lâm kết hợp tại xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã bố trí trồng cây cà phê theo tiểu bậc thang có băng cỏ và cây đậu đỗ. Ở mô hình này, có tán cây rừng, băng cỏ trồng theo đường đồng mức vừa giảm xói mòn vừa giảm chí phí và thời gian chuẩn bị thức ăn cho bò, ngoài ra cây đậu đỗ trồng theo đường đồng mức xen giữa hàng cà phê vừa giảm xói mòn, cải tạo đất và tăng thu nhập cho hộ gia đình.

Mô hình nông lâm kết hợp Bố trí trồng xen cây đậu đỗ và băng cỏ

 

Tại Mô hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở xã Giang Ma, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu đã tổ chức bố trí cây trồng xen kết hợp cây dài ngày và ngắn ngày và đang thiết lập các ô quan trắc xói mòn. Theo đánh giá tại thực địa, mô hình này cần tập trung nguồn lực thực hiện để đảm bảo tiến độ thực hiện của đề tài.

Bố trí cây trồng và thiết kế ô quan trắc xói mòn tại Mô hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm

 

Đối với Mô hình sinh kế bền vững cho hộ gia đình với cây trồng ngắn ngày (cây ngô) bố trí cây ngô trồng theo đường đồng mức, trồng xen đậu nho nhe kết hợp với che phủ thực vật. Với phương thức canh tác này thực tế cho thấy cây ngô tại mô hình mặc dù trồng sau với phương thức áp dụng hiện tại của người dân là dọn sạch nương đốt, cày rồi trồng ngô 2-3 tuần nhưng cây ngô tại mô hình cao hơn 20-30%.

Mô hình sinh kế bền vững cho hộ gia đình với cây trồng ngắn ngày cây ngô).

 

     Đánh giá chung kết quả thực hiện ba mô hình cho thấy, các mô hình thực hiện đảm bảo tiến độ, nội dung chuyên môn của đề tài, cần theo dõi và quan trắc, giám sát để đánh giá các chỉ tiêu phát triển của cây, đánh giá hiệu quả xã hội và hiệu quả bảo vệ môi trường. Trong quá trình thực hiện Cơ quan chủ trì, Văn phòng chương trình Tây Bắc sẽ tiếp tục phối hợp và trao đổi thông tin với các đơn vị các chính quyền địa phương để đánh giá hiệu quả của mô hình để địa phương có thể tiếp nhận và nhân rộng các mô hình canh tác tiên tiến.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Tin liên quan