Ngày 01/7/2017 tại Học viện Biên phòng đã tổ chức hội thảo "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận động đồng bào các dân tộc khu vực biên giới Tây Bắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới " trong khuôn khổ nội dung triển khai đề tài "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận động đồng bào các dân tộc khu vực biên giới Tây Bắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới "

Ngày 01/7/2017 tại Học viện Biên phòng đã tổ chức hội thảo "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận động đồng bào các dân tộc khu vực biên giới Tây Bắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới " trong khuôn khổ nội dung triển khai đề tài "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận động đồng bào các dân tộc khu vực biên giới Tây Bắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới " thuộc Chương trình Tây Bắc do Học viện Biên phòng là cơ quan chủ trì, Trung tướng Phạm Huy Tập - Chính ủy Bộ đội Biên phòng là chủ nhiệm đề tài. Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp - Giám đốc Học viện Biên phòng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có TS Nguyễn Văn Hùng - Phó Ban Dân vận Trung ương và các nhà khoa học thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các nhà quản lý thuộc Bộ Quốc phòng.

Nội dung hội thảo tập trung làm rõ về cơ sở khoa học và những vấn đề lý luận cơ bản về Bộ đội Biên phòng vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới Tây Bắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tiêu chí đánh giá hiệu quả Bộ đội Biên phòng vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới Tây Bắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đặc điểm tình hình có liên quan và thực trạng hoạt động Bộ đội Biên phòng vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới Tây Bắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Dự báo tình hình và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ đội Biên phòng vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới Tây Bắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tướng, PGS, TS Đinh Trọng Ngọc - Phó Chủ nhiệm đề tài báo cáo đề dẫn Hội thảo đề tài

Các đại biểu dự Hội thảo đều đánh giá những năm qua Bộ đội Biên phòng các tỉnh Tây Bắc đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, mà trước hết là pháp luật về biên giới quốc gia, ý thức quốc gia, quốc giới; phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng - Chủ trì Hội thảo

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Vĩnh Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự/ Bộ Quốc phòng

phát biểu tham luận

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, Phó Ban Dân vận Trung ương phát biểu tham luận

Vận động quần chúng tham gia đấu tranh chống các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng, xây dựng và tổ chức phong trào tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự thôn, bản biên giới… với nhiều hình thức cụ thể như: Giúp dân xóa đói giảm nghèo, cử cán bộ biên phòng tăng cường cho các xã, phường biên giới; thầy thuốc “quân hàm xanh”, thầy giáo “quân hàm xanh”; cuộc vận động “Mái ấm biên cương” dành cho đồng bào nghèo nơi biên giới và hải đảo…

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hồng Quân, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng phát biểu tham luận

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Trọng Đạo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tham luận

Thiếu tướng Lê Như Đức - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng phát biểu ý kiến

Tiến sĩ Hoàng Thế Anh, Viện phó Viện Nghiên cứu Trung Quốc/ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tham luận

PGS, TS Nguyễn Văn Minh, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo/Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tham luận

Mục tiêu hội thảo nhằm sâu sắc hơn về cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực trạng Bộ đội Biên phòng vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới Tây Bắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đánh giá về nội dung, phương pháp đối với đối tượng mới hiện nay. Các tham luận của các nhà khoa học cũng đã gợi mở một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ đội Biên phòng vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới Tây Bắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Các báo cáo tham luận, các ý kiến góp ý tại hội thảo là những tư liệu giúp cho nhóm nghiên cứu đề tài có cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ đội Biên phòng vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới Tây Bắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc./.

(Nguồn: Nhóm thực hiện đề tài mã số KHCN-TB.17X/13-18)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.