Ngày 28/8/2017, tại Thanh Hóa, Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo "Vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc" trong khuôn khổ nội dung triển khai đề tài "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc" thuộc Chương trình Tây Bắc do Học viện Chính trị Công an nhân dân là cơ quan chủ trì, Thiếu tướng, GS, TS Trương Giang Long là chủ nhiệm đề tài.

Ngày 28/8/2017, tại Thanh Hóa, Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo "Vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc" trong khuôn khổ nội dung triển khai đề tài "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc" thuộc Chương trình Tây Bắc do Học viện Chính trị Công an nhân dân là cơ quan chủ trì, Thiếu tướng, GS, TS Trương Giang Long là chủ nhiệm đề tài.

Chủ trì Hội thảo:

1. Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đến dự và chỉ đạo Hội thảo.

2. Đ/c Lê Văn Lân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

3. Đ/c Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa.

4. GS, TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc, Chuyên gia cao cấp Đại học quốc gia Hà Nội.

5. Đ/c Thiếu tướng, GS, TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND.

Tham dự hội thảo có: Đại diện lãnh đạo các Cục thuộc Tổng cục Cảnh sát nhân dân; đại diện Huyện ủy, Công an một số huyện phía Tây tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Học viện Chính trị CAND; đại diện Ban Giám đốc Công an các địa phương vùng Tây Bắc; đại diện lãnh đạo, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; đại diện Cục phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh đội Biên phòng. Đặc biệt Hội thảo còn có sự tham dự của các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài ngành Công an như: PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh, Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, Nguyên Chủ tịch Hội đồng phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; GS, TS Nguyễn Trọng Chuẩn; Thiếu tướng PGS, TS Lê Văn Cương; Thiếu tướng, GS, TS Bùi Quảng Bạ; Tiến sĩ Đào Trọng Chương; Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Trọng Đạo; Thiếu tướng Lê Văn Long...

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Hội thảo

Mục đích của Hội thảo là phân tích, làm rõ vai trò, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh vùng Tây Bắc đối với các ban, ngành, lực lượng liên quan tổ chức triển khai công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm xuyên quốc gia nói riêng; rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác này thời gian tới. Trên cơ sở đó, Học viện Chính trị Công an nhân dân và Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ nghiên cứu đánh giá để có những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương về các vấn đề có liên quan.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp, các đồng chí lãnh đạo và các nhà khoa học đều thống nhất khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương vùng Tây Bắc đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm xuyên quốc gia nói riêng; đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương vùng Tây Bắc đối với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng tại địa phương trong tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia những năm qua; làm rõ ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó. Đã tiến hành thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp, những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương vùng Tây Bắc đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia thời gian tới; nêu và phân tích các kinh nghiệm hay, các mô hình đã triển khai có hiệu quả tại các địa bàn góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc.

(Nguồn: Nhóm thực hiện đề tài mã số KHCN-TB.16X/13-18)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.