Ngày 28-29/05/2018, Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc, Văn phòng Chương trình Tây Bắc, Trung tâm trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội (Cơ quan chủ trì đề tài), Chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đã tổ chức kiểm tra tại hiện trường quá trình triển khai 3 mô hình trồng cây dược liệu (Hoàng Kỳ, Tục đoạn, Thương truật) tại xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ và mô hình trồng cây Tục đoạn tại thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ.

Trong khuôn khổ đề tài "Nghiên cứu trồng và chế biến một số cây thuốc Hoàng kỳ (Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge.), Tục đoạn (Dipsacus japonicus Miq.), Thương truật (Atractylodes lancea (Thunb.) DC.) và Hoàng liên chân gà (Coptis quinquesecta W.T.Wang) ở một số tỉnh vùng Tây Bắc, tạo nguồn dược liệu sản xuất chế phẩm bảo vệ sức khỏe", mã số KHCN–TB.17C/13–18, từ ngày 28-29/05/2018 Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc, Văn phòng Chương trình Tây Bắc, Trung tâm trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội (Cơ quan chủ trì đề tài), Chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đã tổ chức kiểm tra tại hiện trường quá trình triển khai 3 mô hình trồng cây dược liệu (Hoàng Kỳ, Tục đoạn, Thương truật) tại xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ và mô hình trồng cây Tục đoạn tại thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ.

Đoàn kiểm tra bước đầu ghi nhận những nỗ lực triển khai của đề tài, quy mô diện tích vùng trồng cơ bản đáp ứng theo đặt hàng. Tuy nhiên, còn một số vấn đề tồn tại sau:

Các cây dược liệu được triển khai trồng từ tháng 2/2018, tuy nhiên đến thời điểm kiểm tra cả 3 cây dược liệu vẫn còn rất bé, sinh trưởng chậm, cỏ dại mọc nhiều. Đối với mô hình cây Tục đoạn cho tỷ lệ cây sống cao, ít sâu bệnh. Đối với hai mô hình trồng Hoàng Kỳ và Thương truật thì tỷ lệ cây sống thấp, nhiều cây sống được thì bắt đầu có hiện thượng sâu bệnh phá hoại (rầy, nấm, bọ nhẩy,…).

Đánh giá chung sau buổi kiểm tra, đề tài cần theo dõi và có đánh giá một cách khách quan, chính xác về khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng các cây dược liệu đảm bảo về mặt hiệu quả kinh tế khi triển khai tại địa phương.

Một số hình ảnh triển khai:

Mô hình cây Tục đoạn

Mô hình cây Thương truật

Mô hình cây Hoàng kỳ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Tin liên quan