Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng một số vật liệu tiên tiến thân thiện môi trường trong canh tác nông, lâm nghiệp vùng Tây Bắc" Mã số: KHCN-TB.08C/13-18.

Chiều ngày 30/5/2018, tại phòng họp 301, Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng Nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện đề tài cấp cơ sở dưới sự chủ trì của GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến – Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng, đã tổ chức nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện đề tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Bắc đối với đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng một số vật liệu tiên tiến thân thiện môi trường trong canh tác nông, lâm nghiệp vùng Tây Bắc”, mã số KHCN-TB.08C/13-18 do Viện Hóa học là Cơ quan chủ trì, TS. Đinh Gia Thành làm Chủ nhiệm đề tài. 

Đề tài đã được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhất trí thông qua.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Tin liên quan