Ngày 20/7, Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội thảo Giới thiệu và tham vấn cơ sở khoa học, bộ tiêu chí phân chia tiểu vùng và dự kiến chia tiểu vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng Tây Bắc, đề xuất mô hình phát triển bền vững của tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 20/7, Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội thảo Giới thiệu và tham vấn cơ sở khoa học, bộ tiêu chí phân chia tiểu vùng và dự kiến chia tiểu vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng Tây Bắc, đề xuất mô hình phát triển bền vững của tỉnh Bắc Kạn. Tham dự hội thảo có đồng chí Nông Văn Chí - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

   Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Viện Chiến lược và chính sách nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện phát triển bền vững vùng, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học Công nghệ Việt Nam giới thiệu về tiềm năng lợi thế so sánh điều kiện tài nguyên, môi trường, tai biến thiên nhiên, khả năng chống chịu đối với thiên tai, biến đổi khí hậu phục vụ phân chia tiểu vùng Tây Bắc; Báo cáo, kiến nghị về tiềm năng lợi thế so sánh vốn tài chính , vốn vật chất phục vụ phân chia tiểu vùng Tây Bắc; Tiềm năng lợi thế so sánh vốn con người, vốn xã hội phục vụ phân chia tiểu vùng Tây Bắc; cơ sở lý luận xây dựng khung bộ tiêu chí phân chia tiểu vùng và định hướng quy hoạch phát triển bền vững, bộ phân chia tiểu vùng, dự kiến phân chia tiểu vùng Tây Bắc; Đề xuất mô hình phát triển bền vững tỉnh Bắc Kạn theo định hướng phát triển bền vững tiểu vùng Tây Bắc.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nông Văn Chí nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm đến các chương trình, dự án khoa học phục vụ mục đích phát triển bền vững. Tỉnh  Bắc Kạn mong đợi sự thành công của đề tài để sớm chuyển giao sản phẩm nhằm góp phần giúp cho tỉnh Bắc Kạn ứng dụng trong việc phát triển kinh tế, xã hội một cách khoa học, bền vững./.

                                                                                                                  (Nguồn: PV Minh Tấm - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Kạn)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Tin liên quan