Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: "Đánh giá tài nguyên đất nông nghiệp, đề xuất mô hình sử dụng đất với cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế và bền vững về môi trường vùng lưu vực sông Đà thuộc ba tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên", mã số: KHCN-TB.03T/13-18.

Ngày 29/07/2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài "Đánh giá tài nguyên đất nông nghiệp, đề xuất mô hình sử dụng đất với cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế và bền vững về môi trường vùng lưu vực sông Đà thuộc ba tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên", mã số: KHCN-TB.03T/13-18. Đề tài do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là đơn vị chủ trì và PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải là chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhất trí thông qua.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Tin liên quan