Ngày 27/12/2018 tại Phòng họp 902, Nhà Điều hành Đại học quốc gia Hà Nội, Viện nghiên cứu nông nghiệp cao nguyên - Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Macadamia Quốc tế đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện dự án: “Thử nghiệm nhân trồng, phát triển cây mắc ca tại ba tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La”, mã số KHCN-TB.DA01/13-18

Ngày 27/12/2018 tại Phòng họp 902, Nhà Điều hành Đại học quốc gia Hà Nội, Viện nghiên cứu nông nghiệp cao nguyên - Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Macadamia Quốc tế đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện dự án: “Thử nghiệm nhân trồng, phát triển cây mắc ca tại ba tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La”, mã số KHCN-TB.DA01/13-18. Dự án do Viện nghiên cứu nông nghiệp cao nguyên chủ trì và TS. Vũ Hoàng Phương là chủ nhiệm dự án. Dự án đã được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhất trí thông qua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Tin liên quan